รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย   คุณภาพอากาศบริเวณสถานี : ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี
วัน เดือน ปี PM2.5 (ug/m3) PM10 (ug/m3) O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) AQI
21 เม.ย. 2564 21 35 - - - - 21
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2564)

ความหมายของสี 0 - 25
ดีมาก
26 - 50
ดี
51 - 100
ปานกลาง
101 - 200
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
> 200
มีผลกระทบต่อสุขภาพ